A A A

Zaproszenie do Świetlicy

Zaproszenie do świetlicy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno ,,WIATR” zaprasza dzieci ze Szkoły Podstawowej na zajęcia świetlicowe, które są kontynuacją projektu
,,DZIAŁAM- POSZUKUJĘ - ODKRYWAM”,
w ramach programu "Świetlica – moje miejsce"

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Wsi Wietrzno ,,WIATR” zprasza wszystkie chętne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wietrznie w wieku od 7 -13 lat na zajęcia świetlicowe, które będą kontynuacją działań prowadzonych od października 2013r w ramach projektu ,,Działam- poszukuję – odkrywam” /realizowanego dzięki programowi partnerskiemu Fundacji PZU oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży o nazwie Świetlica – moje miejsce”/. Projekt ,,DZIAŁAM- POSZUKUJĘ - ODKRYWAM” będzie realizowany w pomieszczeniach świetlicowych w Domu Ludowym w Wietrznie w formie ŚWIETLICY EDUKACYJNEJ.

W przyjemnie zaaranżowanych pomieszczeniach zamierzamy ponownie zorganizować cykl zajęć edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych (doświadczenia i eksperymenty dostosowane do wieku uczestników), zajęcia manualne w tym haft matematyczny, zajęcia artystyczno-plastyczne oraz naukę języka obcego. W ramach zajęć świetlicowych zorganizujemy w miesiącu czerwcu atrakcyjną wycieczkę autokarową do ,,Ogrodu doświadczeń w Krakowie” oraz Kopalni Soli w Wieliczce, wyjazdy na basen, do kina czy teatru w okresie wakacji.

Świetlica będzie czynna dwa razy w tygodniu środy i piątki /z podziałem na grupy/,

w godzinach od 16.00 do 18.00 .