A A A

Zaproszenie do świetlicy

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Wsi Wietrzno ,,WIATR”

nawiązało współpracę z programem partnerskim Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Mlodzieży ,,Świetlica – moje miejsce” . Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szkoły podstawowej (8-13 lat) miejsc, w których będą mogły uczestniczyć w zajeciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie.

Projekt Stowarzyszenia ,,WIATR” nosi tytuł:

,,DZIAŁAM- POSZUKUJĘ - ODKRYWAM” .

Będzie realizowany w pomieszczeniach w Domu Ludowym

w Wietrznie w formie ŚWIETLICY. W efekcie realizacji projektu pomieszczenia zostaną doposażone w nowe atrakcyjne meble oraz w zestawy do prowadzenia doświadczeń, eksperymentów i obserwacji.

W przyjemnie zaaranżowanych pomieszczeniach zamierzamy zorganizować cykl zajęć edukacyjnych z zakresu fizyki , chemii i przyrody (doświadczenia i eksperymenty dostosowane do wieku uczestników) , zajęcia manualne , zajęcia artystyczno-plastyczne oraz naukę języka obcego. W ramach zajęć świetlicowych zorganizujemy dodatkowo wyjazdy na basen (raz w miesiącu) oraz do kina czy teatru w okresie ferii zimowych i wakacji. Świetlica będzie czynna dwa razy w tygodniu wtorki i piątki, w godzinach

od 16.00 do 18.00 .

Szczegóły oraz harmonogram zajęć zostaną omówione na spotkaniu organizacyjnym. O terminie spotkania poinformujemy zainteresowanych Rodziców pisemnie. Na spotkaniu organizacyjnym odbędą się zapisy do świetlicy. Pisemną formę informacji otrzymają wszyscy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY