A A A

Spotkanie informacyjne

INFORMACJA -

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno ,,WIATR” w związku z realizacją zadania publicznego ,,Badam, poszukuję, odkrywam – lokalny program rozwoju edukacji” powierzonego do realizacji w formie wspierania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , które będzie realizowane w okresie

od 01.07.2014r do 30.09.2014r.

zaprasza uczniów klasy V i VI SP w Wietrznie oraz uczniów Gimnazjum w Wietrznie na spotkanie informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu.

Spotkanie odbędzie dn.

3 lipca 2014r. o godzinie 17.30

się w siedzibie stowarzyszenia ,,WIATR” w DL w Wietrznie.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zasady rekrutacji.

Zapraszamy!