A A A

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Wiatr"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno ,,WIATR”  od 01.07.2014r.  
realizuje zadanie publiczne  "Badam, poszukuję, odkrywam – lokalny program rozwoju edukacji"
powierzone do realizacji w formie wspierania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

html {width: 100%; height: 100%;}

div#bubble-div{-moz-border-radius: 5px; -moz-box-shadow: black 3px 3px 6px;}