A A A

PÓŁKOLONIA REKREACYJNO-SPORTOWA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno ,,WIATR”  od 28.07.2014r. do 01.08.2014r.
w ramach realizacji zadania publicznego "Sport to zdrowie – mądre słowa w krótkiej mowie”  (powierzonego do realizacji przez Gminę Dukla)
zorganizowało dla uczestników projektu PÓŁKOLONIĘ  REKREACYJNO-SPORTOWĄ w ramach której odbyła  się wycieczka krajoznawcza do Wioski Indiańskiej oraz na Krytą Pływalnię .

html {width: 100%; height: 100%;}

div#bubble-div{-moz-border-radius: 5px; -moz-box-shadow: black 3px 3px 6px;}