A A A

O STOWARZYSZENIU

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno "Wiatr" zostało założone 26.02.2010r.

Główne cele powstałej organizacji to:
"wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Wietrzno, "wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, "prowadzenie szkoły (gimnazjum) na zasadach przewidzianych prawem, "prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży , a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie jest najmłodszą organizacją działającą na terenie naszej wsi, skupia w swych szeregach 21 członków. Chętnie nawiążemy współpracę z osobami, którym nie są obojętne losy naszej lokalnej społeczności.


Zapraszamy do działania!

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Ewa Przystasz - prezes
Ireneusz Dziadowicz - sekretarz
Elżbieta Świstak - skarbnik
Joanna Braja - członek zarządu
Elżbieta Giemza - członek zarządu